a) Meslek hastalklarnda evre faktr, hastaln oluumunda esas ve vazgeilmez, direk sebeptir.rnein silis ve silikoz, kurun oksit buharlar ve kurun zehirlenmesi.Bu etkenler yoksa, hastalkta yoktur.Ancak hastalklarda dier faktrlerin de deiik derecede rol oynayabilecei unutulmamaldr.rnein grltden ileri gelen iitme kaybnda kiinin ya ve duyarll.
b) Meslek hastalklar, zellikle, sz edilen riskle dorudan doruya karlaanlarda oluur.fakat baz vakalarda toplumun dier kesimlerinde de grlmesi olasdr.rnein Asbestoz: Ev halk ve i yeri yaknnda yaayanlarda.
c) e bal mltifaktriyel hastalklar, genel toplumda da grlr.alma koullar ve risklerinin her vakada risk faktr olarak bulunmas gerekmez.bununla beraber bu hastalklar olumsuz alma koullarna ksmen bal olabilir ve bu koullarda arlaabilir.
d) Mltifaktriyel ie bal hastalklar, meslek hastalklarndan daha sktr.bu nedenle, bir ok mesleklerde i hekimleirinin bu konuyu inceden inceye incelemesi gerekir.